دکتر المیرا حسیبی

تخصص:
تخصص جراحی عمومی، زیبایی و لاپاراسکوپی

بیوگرافی

عضو انجمن جراحان کشور،
متخصص جراحی عمومی ترمیمی زیبایی،
دوره دیده در جراحی های زیبایی لیپوماتیک و ادومپلاستی و …

مهارت های حرفه ای

تخصص جراحی عمومی، زیبایی و لاپاراسکوپی
100 %

آخرین مدرک ها

مدارک تحصیلی

تخصص جراحی عمومی

 

رهنمودهای شغلی

..

تماس با من